Factsheets Statenwarmte

De factsheets hieronder zijn conceptversies en zullen nog verder worden aangepast naar aanleiding van commentaar. Als de link niet werkt, zijn ze sowieso nog niet presentabel genoeg, maar zullen in de loop van het project worden gevuld. Deze factsheets beschrijven in lekentaal duurzame oplossingen om een woning of wijk aardgasloos te verwarmen. Bij de elektrische oplossingen gaan we er van uit dat de stroom op termijn grootschalig duurzaam kan worden opgewekt met windmolens of grote hoeveelheden zonnepanelen.

1. Individuele oplossingen

2. Kleinschalige collectieve oplossingen (evt. grootschalig te maken)

    • Warmte-koude-opslag met bodemwarmtepomp

3. Grootschalig collectieve oplossingen met nieuw aan te leggen warmtenet

4. Grootschalig collectieve oplossingen met bestaande gasleiding