Statenwarmte

Naar een aardgasloze toekomst

Ben je een trotse bewoner van het Statenkwartier? Wil je graag dat de kinderen ook na ons hier kunnen wonen en genieten van deze prachtige wijk? Of vind je duurzame energievoorziening belangrijk, zonder aardgas of andere fossiele brandstoffen?

Wij van Statenwarmte zijn een groeiende groep wijkgenoten, die ons op een aardgasloze toekomst willen voorbereiden. Inmiddels zijn een paar honderd mensen al bij ons aangesloten. En dat worden er steeds meer. 

Extremer weer

De gevolgen van klimaatverandering zijn inmiddels zichtbaar en voelbaar. Denk aan de extremere weersomstandigheden: langdurige droogte en felle regenbuien. Bij overstromingen vanuit zee kunnen delen van het Statenkwartier tot een meter onder water komen te staan.

Met onze woningaanpassingen kunnen we iets bijdragen om klimaatverandering tegen te gaan. Op wereldschaal is het niet veel, maar het is fijn om in ieder geval íets te doen en niet te blijven toekijken.

Voor 2030 van het gas af

Er komt een moment dat onze huizen geen gas meer aangeleverd krijgen. We houden er rekening mee dat dat nog vóór 2030 gaat gebeuren (de ambitie van de gemeente Den Haag). Dan wil je niet in de kou zitten. Huiseigenaren dienen daarom linksom of rechtsom te investeren in isolatie en/of nieuwe warmtebronnen.

Dat kan bijvoorbeeld ‘all electric’ zijn. Als bewoner dien je dan zelf in bijvoorbeeld vloerverwarming, warmtepomp, isolatie en andere voorzieningen te investeren om er warm bij te blijven zitten. Dat kun je dus nu al doen, onafhankelijk van anderen.

Voor, door en met bewoners

We kunnen ook inzetten op een collectieve oplossing voor de hele wijk. Er komt dan door alle straten een warmtenet, waardoor verwarmd water de woningen in kan stromen. Dan heb je in iedere geval een warmtewisselaar nodig op de plek in de meterkast waar nu je gasaansluiting zit.

Hoe dat water verwarmd wordt, daar zijn verschillende oplossingen voor mogelijk, die we op dit moment onderzoeken. 

We willen dit samen doen

Daarom zoeken we contact met zoveel mogelijk bewoners van het Statenkwartier. We verspreiden flyers, organiseren wijkbijeenkomsten en houden wekelijkse spreekuren. Onze mensen bellen op willekeurige adressen aan om de bewoners vragen te stellen en zo nog meer mensen bij ons onderzoek te betrekken.

Want we speuren niet alleen naar goede oplossingen, maar vormen ook meteen ons netwerk om een eventuele gezamenlijke voorziening mogelijk te maken. Dat noemen we actie-onderzoek. Van de gemeente krijgen wij als wijk namelijk de ruimte om onze eigen oplossing te bedenken. We kunnen dus onze eigen warmtetoekomst bepalen. 

Blijf betrokken

Ga je wachten totdat anderen met een oplossing komen? Of oefen je zelf invloed uit op de noodzakelijke aanpassing van de woningen, jouw portemonnee en de toekomst van je kinderen?

Als we ergens aan een aardgasloze toekomst kunnen bouwen, dan is het wel in het Statenkwartier. Er komt veel positieve energie los om dit mogelijk te maken. Daar zijn we nu al trots op.

————–
Statenwarmte is het actieonderzoek dat in de zomer van 2018 is gestart om te kijken wat voor geschikte warmte-oplossingen er beschikbaar zijn voor de wijk Statenkwartier in Den Haag.
Het Statenkwartier in De Haag
We gaan kijken naar technische oplossingen, financiële consequenties, draagvlak voor oplossingen bij de bewoners en andere zaken die van belang zijn om op termijn aardgasloos onze woningen te verwarmen.
Het doel van deze website: de bewoners van het Statenkwartier informeren over het onderzoek en mogelijke oplossingsrichtingen.
Uitgangspunt van dit project: ‘van, voor en door bewoners’.